ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 Dziś  uczniowie zakończyli rok szkolny 2015/2016. Dyrektor szkoły  wraz z wychowawcami wręczyli świadectwa  z wyróżnieniem . Dwie osoby  decyzją  Rady Pedagogicznej zostały wytypowane do Stypendium Prezesa Rady Ministrów, są  to:  Dorota Budzińska z  II klasy Liceum Ogólnokształcącego,  oraz Kamila Cybulska z  II klasy Technikum  elektrycznego . Piętnastu  uczniom  z różnych klas zostały wręczone Stypendia Dyrektora Szkoły  za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, bardzo dobrą frekwencję oraz reprezentowanie szkoły i  bardzo wysokie lokaty  w konkursach i zawodach sportowych. Nauczyciele przedmiotów wręczyli nagrody książkowe za udział w konkursach, działalność w  szkolnej gazetce Piechtime.

Wszystkim uczniom życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji,

do zobaczenia we wrześniu!!!

W sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze  w dniu 17.06. 2016 r . odbyło się podsumowanie X edycji konkursu „ Ocalić od zapomnienia” organizowanego w ramach tygodnia kultury kresowej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.

Uczniowie naszej szkoły  Kamil Mazur z klasy III Technikum  i Łukasz Bień z klasy  II Technikum  zostali nagrodzeni, zajmując II i III miejsce. Gratulujemy zwycięzcom.